Styrelse och revisor

Thomas Vinell Styrelseordförande

Född 1955, I styrelsen sedan 2014.

Styrelseordförande för Gustavia Kapitalförvaltning Aktiebolag. Tidigare verksam i styrelserna för bland annat Gadd Investment Management Ltd och Öhman SICAV 1. Thomas Vinell har varit verksam i den finansiella sektorn sedan 1986 och haft chefs- befattningar på bland annat Öhman, Hagströmer & Qviberg i Sverige och Luxemburg, Acies Asset Management och ACH Securities i Genéve samt EFG Bank i Sverige. Senaste befattning Chief Executive Officer och styrelseledamot i Banque Öhman S.A. i Luxemburg. Thomas Vinell har en civilekonom- och juris kandidatexamen från Stockholms Universitet.

Jonas Wiwen-Nilsson Styrelseledamot och VD

Född 1972, i styrelsen sedan 2011.

Utbildad civilingenjör Väg- och vattenbyggnadsteknisk linje vid Lunds Tekniska högskola, examen 1997. Analytikerprogrammet på Goldman Sachs Investment Banking Division 1998 och befordrad till Associate 2000, då i gruppen Communication, Media & Technology. Baserad i London, Hong Kong och Peking. Grundade Realtid.se 2003.

Karl Samuelsson Styrelseledamot

Född 1972, i styrelsen sedan 2017.

Jur kand från Lunds Universitet och University of Cape Town. Examen 1998. Lunds Tingsrätt 1999 och sedan management trainee på MTG från 2000. Olika chefspositioner på MTG fram till 2005 och därefter COO på Rosegarden Studios i Nederländerna. 2007 började Karl på IEC in Sports som COO och flyttade 2011 till Hongkong för att bli Managing Director, Asia Pacific, Middle East and Africa för IEC in Sports/Lagardère Unlimited. Sedan 2017 är Karl VD på Bumbee Labs AB, ett start up-bolag verksamt inom besöksflödesmätningar och big data.

Revisor

Ulf Strauss Revisor

Karl Strauss är auktoriserad revisor på Ernst & Young och medlem i FAR.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via
E-post.

Realtid Media

Realtid Media är leverantör av affärskritisk information till yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i näringsliv, stat och kommun med ansvar för strategiarbete, kapitalmarknad, finansieringsfrågor och fondförvaltning.