• Start /
  • Om Realtid Media

Om Realtid Media

Realtid Media bedriver en målgruppscentrisk affärsmodell baserad på en unik målgruppdefinition; yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i näringsliv, stat och kommun med ansvar för kapitalmarknad, finansiering, strategifrågor och fondförvaltning.

Genom den unika definitionen av målgruppen uppstår ett möte mellan köpare och säljare av mycket sofistikerade produkter till omfattande värden på Realtid Medias plattformar.

Affärsmodellen är utpräglad Business-to-Business (B2B) och den unika definitionen av målgruppen ger Realtid Medias verksamhet tre stycken egenskaper som borgar för en framgångsrik kommersiell verksamhet: En unik position, en tydlig affärslogik för kunden, och kritisk massa.

Realtid Media verksamhet går ut på att aggregera, analysera, förädla, förpacka och vidaresälja sådan affärskritisk information till målgruppen som det finns en betalningsvilja för. Idag bedrivs verksamheten i huvudsak genom den dagliga ekonomisajten Realtid.se, men med avstamp i denna företrädesemission avser Bolaget att inleda en expansion, i den första fasen utvecklingen av affärsområdena Media, Karriär, PR/IR, och Fysiska möten.

Genom dessa kan Realtid Media adressera sina kunders samtliga markandsföringsmässiga och kommunikativa behov och får på så vis en central roll i kundernas informationsflöde.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via
E-post.

Realtid Media

Realtid Media är leverantör av affärskritisk information till yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i näringsliv, stat och kommun med ansvar för strategiarbete, kapitalmarknad, finansieringsfrågor och fondförvaltning.