Största ägarna

  • Camp Jarl AB (Peter Liljestrand)
  • Crafoord Capital Partners AB
  • Dividend Sweden AB
  • Järpstenen AB
  • Gustaf Rentzhog

Är du aktieägare och har IR-frågor? Maila oss