Pressmeddelanden

Uppdatering rörande noteringsprocess

I maj genomförde Realtid Media AB (publ) ("Bolaget" eller "Realtid Media") en emission avseende units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner, ("Erbjudandet") inför Bolagets planerade notering på en svensk marknadsplats. Erbjudandet omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 80 procent av det totala emissionsbeloppet, vilket högst kunde uppgå till cirka 20 MSEK. Totalt tecknades 5 333 333 aktier, motsvarande cirka 80 procent av erbjudandet (16 MSEK), varav cirka 71 procent tecknades i enlighet med emissionsgarantiavtal.

Parallellt med Erbjudandet har Bolaget förberetts för en noterad miljö, bland annat har styrelsen förstärkts och en aktiesammanläggning (1/10) genomförts. Vidare har Bolaget utökat IR-arbetet och ekonomirapporteringen, bland annat genom att publicera kvartalsrapporter. Bolaget har genom Erbjudandet uppnått kravet på antal kvalificerade aktieägare samt upphandlat en så kallad likviditetsgarant för att förbättra likviditeten i den kommande handeln av Bolagets aktie.

Realtid Medias finansiella situation har, likt många andra företag, påverkats negativt av effekterna av Covid-19, vilket i sin tur har försvårat noteringsprocessen. Realtid Medias styrelse avser därför att vidta åtgärder för att stärka Bolaget, dess intäkter samt förstärka balansräkningen innan noteringen genomförs.

Målsättningen att notera Bolaget under fjärde kvartalet 2020

28 AUGUSTI 2020

För mer information, kontakta: Vd Jonas Wiwen-Nilsson, mobil 0734 401 563, epost jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media
Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 300 000 unika besökare per månad. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings, ingen omröstning 2020)

2020-08-28
Regulatorisk
2020-08-28
Regulatorisk

Sammanfattning av andra kvartalet, april - juni 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 703 (793) tkr.
  • Periodens resultat minskade till -3 887 (-2 519) tkr.
  • Emission om 20 788 tkr stärkte bolagets egna kapital.
2020-06-17
Regulatorisk

Rickard Lundqvist, tidigare Head of Digital Sales på Svenska Dagbladet, går till Realtid.se och blir affärsområdeschef för den nya prenumerationstjänsten.

2020-03-31
Regulatorisk
2020-03-25
Regulatorisk

Idag lanseras en uppdaterad version av Realtid Medias dagliga nyhetssajt Realtid.se.

2020-01-24
Regulatorisk

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 februari 2020 kl. 09.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

2019-05-29
Regulatorisk

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2019 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

2017-11-08
Regulatorisk

Genomför företrädesemission Styrelsen i Realtid Media AB har beslutat att genomföra en företrädesemission på nedanstående villkor.