Pressmeddelanden

Senarelagd publicering av delårsrapport

Realtid Media AB har beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2020. Nytt datum för publicering är 3 december 2020.

27 NOVEMBER 2020

För mer information, kontakta: Vd Björn Hemmingsson, bjorn.hemmingsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media AB
Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska
kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media
ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i
juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

2017-11-08

Genomför företrädesemission Styrelsen i Realtid Media AB har beslutat att genomföra en företrädesemission på nedanstående villkor.

2017-08-08

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 (" Bolaget ") kallas härmed till fortsatt bolagsstämma onsdag den 23 augusti 2017 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Gyllenstiernsgatan 12 i Stockholm.

2017-06-01

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 (" Bolaget ") kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2017 kl 14.00 i Bolagets lokaler på Gyllenstiernsgatan 12 i Stockholm.

1
2
3
4
5