Pressmeddelanden

Senarelagd publicering av delårsrapport

Realtid Media AB har beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2020. Nytt datum för publicering är 3 december 2020.

27 NOVEMBER 2020

För mer information, kontakta: Vd Björn Hemmingsson, bjorn.hemmingsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media AB
Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska
kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media
ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i
juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

2020-12-03
Regulatorisk

Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 162 (693) tkr
  • Periodens resultat minskade till -2 425 (-2 050) tkr
2020-11-06

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 december 2020 i Stockholm.

1
2
3
4