Pressmeddelanden

Realtid Medias chefredaktör till SVT Nyheter

Johan Såthe, sedan augusti 2018 chefredaktör och ansvarig utgivare på Realtid Medias dagliga nyhetssajt Realtid.se, har tackat ja till positionen som Redaktör ekonomi på SVT Nyheter. Det innebär att Johan Såthe lämnar sitt uppdrag på Realtid.se senast i mitten av juni 2020.

"Realtid.se har under Johan Såthes tid som chefredaktör genomgått en stark utveckling. I juni 2019 blev sajten framröstad till Sveriges andra bästa ekonomisajt (Financial Hearings/Affärsvärlden), vi erfar en kraftig läsartillväxt och ligger i dag på över 250 000 unika besökare i månaden. Vi har breddat och fördjupat journalistiken, utökat utgivningen till att inkludera lördagar och söndagar, infört temaveckor, och inte minst byggt upp en robust redaktion och redaktionsledning.

Vi tackar Johan Såthe för hans insats och önskar honom all lycka till i hans fortsatta karriär", säger Jonas Wiwen-Nilsson, vd för Realtid Media.

Realtid Media kommer att aktivera en rekryteringsprocess med målsättningen att ha hittat en ny chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid.se med start efter sommaren 2020.

 

För mer information, kontakta: Vd Jonas Wiwen-Nilsson, epost jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

Filer för nedladdning
2020-05-15

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

2020-04-28

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-04-28

Realtid Media AB har hållit årsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-04-14

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

1
2
3