Pressmeddelanden

Realtid Media rekryterar prenumerationschef från Svenska Dagbladet.

Rickard Lundqvist, tidigare Head of Digital Sales på Svenska Dagbladet, går till Realtid.se och blir affärsområdeschef för den nya prenumerationstjänsten.

I linje med Realtid Medias strategi startar man under hösten 2020 sin prenumerationstjänst. För att leda verksamheten har Rickard Lundqvist rekryterats. Han kommer närmast från tjänsten som Head of Digital Sales på Svenska Dagbladet, och har dessförinnan ansvarat för tillväxten för Svenska Dagbladets digitala prenumerationsbas.

Rickard Lundqvist blir affärsområdeschef för prenumerationstjänsten på Realtid.se, och innehar både rollen som projektledare i utvecklingsfasen, och som ansvarig efter lanseringen med resultat- och budgetansvar. Anställningen startar den 22 juni och börjar som en deltidstjänst fram till och med hösten.

"Sedan ett antal år tillbaka är den betalda prenumerationen den centrala intäktsströmmen för kvalitativa, digitala nyhetsmedier. Utifrån målgrupp, position och journalistik är det min uppfattning att Realtid.se är mycket väl positionerad för att bedriva en framgångsrik prenumerationsaffär. Även för Realtid Media, på en mer övergripande nivå, vars ambition det är att lansera av ett antal affärsområden de kommande åren, är den abonnemangsbaserade, återkommande intäkten central. Vi är sammantaget mycket tillfreds med att ha rekrytera Rickard Lundqvist som ansvarig för vår prenumerationsaffär ", säger Jonas Wiwen-Nilsson, vd för Realtid Media.

För mer information, kontakta: Vd Jonas Wiwen-Nilsson, mobil 0734 401 563, epost jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska finanskapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 100 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings).

2021-03-22
Regulatorisk

Realtid Media AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 18 mars 2021. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

2021-02-12
Regulatorisk

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

2020-12-03
Regulatorisk

Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 162 (693) tkr
  • Periodens resultat minskade till -2 425 (-2 050) tkr
2020-08-28
Regulatorisk
2020-08-28
Regulatorisk

Sammanfattning av andra kvartalet, april - juni 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 703 (793) tkr.
  • Periodens resultat minskade till -3 887 (-2 519) tkr.
  • Emission om 20 788 tkr stärkte bolagets egna kapital.
2020-06-17
Regulatorisk

Rickard Lundqvist, tidigare Head of Digital Sales på Svenska Dagbladet, går till Realtid.se och blir affärsområdeschef för den nya prenumerationstjänsten.

1
2