Pressmeddelanden

Realtid Media AB rekryterar ny VD

Realtid Media AB är inne i en händelserik utvecklingsperiod. I mars 2020 lanserades den uppdaterade versionen av sajten Realtid.se och under april och maj genomfördes en spridningsemission som inbringade 16 MSEK till bolaget innan emissionskostnader. Säljavdelningen har förstärkts och redaktionen består idag av några av Sveriges i särklass ledande ekonomijournalister. Behjälpt av de rekryteringar av spetskompetens inom prenumeration och dataanalys som gjorts under 2020, ställer nu Realtid.se om till en i huvudsak prenumerationsbaserad produkt för lansering under hösten 2020. Utöver detta förbereder bolaget för en börsintroduktion, vilket dessvärre försenades i huvudsak på grund av Covid-19.

Som ett led i detta har styrelsen tillsammans med VD Jonas Wiwen-Nilsson enats om att rekrytera en ny verkställande direktör till bolaget. Jonas Wiwen-Nilsson gör sin sista dag som VD för Realtid Media AB idag den 30 september och under rekryteringsprocessen kliver Björn Hemmingsson in som interims-VD. Björn Hemmingsson har en 20-årig karriär bakom sig på bl.a ÖstersundsTidningar AB som vd och dessförinnan marknads- och upplagechef. Jonas Wiwen-Nilsson kvarstår som ledamot av bolagets styrelse.

"Efter många år av hård kamp är det med stor tillfredsställelse jag konstaterar att vi på många sätt befinner oss i den position vi så länge strävat efter, och vi går nu in i nästa fas i bolagets utveckling. I skenet av det känns det helt rätt att för mig som grundare lämna över stafettpinnen som VD, och jag ser fram emot att fortsätta arbete med verksamheten från styrelsen, säger Jonas Wiwen-Nilsson.

"Jonas Wiwen-Nilsson har tillsammans med redaktionen gjort ett enormt jobb som byggt upp Realtid.se till den välrespekterade journalistiska produkt det kommit att bli. Bolaget går nu in i en ny fas, som en noterad verksamhet med fokus på lönsamhet. Vi är eniga om att tiden är rätt att se över vd-rollen i bolaget. Rekryteringsprocessen är inledd, men till dess en permanent lösning är på plats känns det mycket positivt att kunna hälsa en så pass erfaren ledare som Björn Hemmingsson välkommen ombord, säger Karl Samuelsson, styrelseordförande Realtid Media.

För mer information, kontakta: Styrelseordförande Karl Samuelsson, 0707-58 89 71

Om Realtid Media AB

Realtid Media AB:s målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media AB ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 300 000 unika besökare per månad.

Filer för nedladdning
2020-12-03

Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 162 (693) tkr
  • Periodens resultat minskade till -2 425 (-2 050) tkr
2020-11-06

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 december 2020 i Stockholm.

2020-08-28

Sammanfattning av andra kvartalet, april - juni 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 703 (793) tkr.
  • Periodens resultat minskade till -3 887 (-2 519) tkr.
  • Emission om 20 788 tkr stärkte bolagets egna kapital.
2020-06-17

Rickard Lundqvist, tidigare Head of Digital Sales på Svenska Dagbladet, går till Realtid.se och blir affärsområdeschef för den nya prenumerationstjänsten.

1
2
3
4
5