Pressmeddelanden

Omorganiserar redaktionen på Realtid.se inför lanseringen av prenumerationstjänsten

Realtid Media kommer under hösten 2020 att lansera en prenumerationstjänst på sajten Realtid.se.

Den betalda prenumerationen är idag den främsta intäktsströmmen för kvalitativa, digitala nyhetsmedier. Utifrån målgrupp, position och journalistik är det bolagets uppfattning att Realtid.se är mycket väl positionerad att bedriva en framgångsrik prenumerationsaffär.

Även för Realtid Media, på en mer övergripande nivå, är lanseringen av vikt då bolaget börjar bygga upp kompetens inom den abonnemangsbaserade affären, vilken är central i bolagets framtida affärsutveckling.

I juni 2020 rekryterades Rickard Lundqvist som affärsområdeschef prenumeration. Rickard Lundqvist var tidigare Head of Digital Sales på Svenska Dagbladet och han har ansvarat för tillväxten av Svenska Dagbladets digitala prenumerationsbas.

Nu tas nästa steg för att optimera prenumerationstjänsten genom en omorganisation av Realtid.ses redaktion. Detta för att uppnå en tydligare styrning mot unikt redaktionellt innehåll av högt informationsvärde för målgruppen, för vilket det bedöms finnas en betalningsvilja..

Den nya redaktionen är uppbyggs kring en "deskstruktur" där varje desk leds av en redaktör. Redaktörerna ingår i tidningsledningen tillsammans med chefredaktör och nyhetschef. Den nya organisationen kommer vid lanseringstillfället se ut enligt nedan (deskar):

· Kapitalmarknad

· Gräv

· Opinion

· Feature/fördjupat innehåll

Bland såväl redaktörer som reportrar märks några av Sveriges främsta ekonomijournalister såsom Per Agerman (Årets ekonomijournalist, Guldspaden, Stora Journalistpriset. Emmy-nominerad), Annelie Östlund (Årets ekonomijournalist, Guldspaden), Torbjörn Isacson (Stora Journalistpriset, Guldspaden, Schibsted Journalism Award) och Per Lindvall.

För mer information, kontakta: Vd Jonas Wiwen-Nilsson, mobil 0734 401 563, epost jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media:

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Bolaget ger ut ekonomisajten Realtid.se med cirka 300 000 unika besökare per månad. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings, ingen omröstning 2020.)

2020-02-21

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 21 februari 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-01-24
Regulatorisk

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 februari 2020 kl. 09.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

2019-12-20

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 19 december 2019. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2019-12-05

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 december 2019 kl. 09.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

2019-05-29
Regulatorisk

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2019 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

2018-08-29

Journalisten Johan Såthe blir ny chefredaktör och ansvarig utgivare för den av Realtid Media AB ägda affärssajten Realtid.se.

2018-05-31

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 14.00 att avhållas på Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, 104 51 Stockholm.

2017-11-08
Regulatorisk

Genomför företrädesemission Styrelsen i Realtid Media AB har beslutat att genomföra en företrädesemission på nedanstående villkor.

2017-08-08

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 (" Bolaget ") kallas härmed till fortsatt bolagsstämma onsdag den 23 augusti 2017 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Gyllenstiernsgatan 12 i Stockholm.

1
2
3
4
5