Pressmeddelanden

Omorganiserar redaktionen på Realtid.se inför lanseringen av prenumerationstjänsten

Realtid Media kommer under hösten 2020 att lansera en prenumerationstjänst på sajten Realtid.se.

Den betalda prenumerationen är idag den främsta intäktsströmmen för kvalitativa, digitala nyhetsmedier. Utifrån målgrupp, position och journalistik är det bolagets uppfattning att Realtid.se är mycket väl positionerad att bedriva en framgångsrik prenumerationsaffär.

Även för Realtid Media, på en mer övergripande nivå, är lanseringen av vikt då bolaget börjar bygga upp kompetens inom den abonnemangsbaserade affären, vilken är central i bolagets framtida affärsutveckling.

I juni 2020 rekryterades Rickard Lundqvist som affärsområdeschef prenumeration. Rickard Lundqvist var tidigare Head of Digital Sales på Svenska Dagbladet och han har ansvarat för tillväxten av Svenska Dagbladets digitala prenumerationsbas.

Nu tas nästa steg för att optimera prenumerationstjänsten genom en omorganisation av Realtid.ses redaktion. Detta för att uppnå en tydligare styrning mot unikt redaktionellt innehåll av högt informationsvärde för målgruppen, för vilket det bedöms finnas en betalningsvilja..

Den nya redaktionen är uppbyggs kring en "deskstruktur" där varje desk leds av en redaktör. Redaktörerna ingår i tidningsledningen tillsammans med chefredaktör och nyhetschef. Den nya organisationen kommer vid lanseringstillfället se ut enligt nedan (deskar):

· Kapitalmarknad

· Gräv

· Opinion

· Feature/fördjupat innehåll

Bland såväl redaktörer som reportrar märks några av Sveriges främsta ekonomijournalister såsom Per Agerman (Årets ekonomijournalist, Guldspaden, Stora Journalistpriset. Emmy-nominerad), Annelie Östlund (Årets ekonomijournalist, Guldspaden), Torbjörn Isacson (Stora Journalistpriset, Guldspaden, Schibsted Journalism Award) och Per Lindvall.

För mer information, kontakta: Vd Jonas Wiwen-Nilsson, mobil 0734 401 563, epost jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media:

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Bolaget ger ut ekonomisajten Realtid.se med cirka 300 000 unika besökare per månad. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings, ingen omröstning 2020.)

2021-02-22

I samband med den pågående företrädesemissionen har Realtid Media AB (publ) ("Realtid Media" eller "Bolaget") erhållit önskemål från flera aktieägare gällande videopresentationer om det nya Realtid Media. För att möjliggöra detta har Bolaget beslutat att förlänga teckningsperioden, vilken nu fortlöper till och med den 5 mars 2021.

2021-02-18

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.

2021-02-15

Sammanfattning av fjärde kvartalet, oktober-december 2020

  • Nettoomsättningen ökade till 929 (846) tkr.
  • Periodens resultat förbättrades till -3 181 (-3 759) tkr.
2021-02-12
Regulatorisk

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

2021-02-08

Efter 25 år på olika ledande positioner på framför allt SEB tar nu Maria Pellborn över vd-stolen på finanssajten Realtid.

2020-12-03
Regulatorisk

Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 162 (693) tkr
  • Periodens resultat minskade till -2 425 (-2 050) tkr
1
2
3
4
5