Pressmeddelanden

Offentliggörande gällande lock-up åtaganden i samband med listning av bolagets aktier

Realtid Media AB (publ) genomför för närvarande en spridningsemission ("Erbjudandet") i samband med listning av bolagets aktier. Sista dag för teckning infaller idag den 12 maj 2020. I memorandum daterat i april 2020 anger bolaget att omfattningen av ingångna lock-up åtaganden ska offentliggöras innan teckningstidens slut. Följande personer har ingått lock-up avtal avseende hela eller del av sitt innehav.

Familjen Wiwen-Nilsson

Järpstenen AB

Cebenotto A/S

Gabrielsson Invest AB

Familjen af Jochnick

Gustaf Rentzhog

Det sammanlagda lock-up åtagandet uppgår därmed till cirka 40,5 % av kapital och röster före genomfört Erbjudande. Lock-up avtalen gäller i sex månader från och med första dag för handel i aktien. I övrigt gäller sedvanliga villkor.

För mer information, kontakta: Vd Jonas Wiwen-Nilsson, mobil 0734 401 563, epost jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

Filer för nedladdning
2020-11-06

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 december 2020 i Stockholm.

2020-08-28
Regulatorisk
2020-08-28
Regulatorisk

Sammanfattning av andra kvartalet, april - juni 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 703 (793) tkr.
  • Periodens resultat minskade till -3 887 (-2 519) tkr.
  • Emission om 20 788 tkr stärkte bolagets egna kapital.
2020-06-17
Regulatorisk

Rickard Lundqvist, tidigare Head of Digital Sales på Svenska Dagbladet, går till Realtid.se och blir affärsområdeschef för den nya prenumerationstjänsten.

2020-05-15

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

1
2
3
4
5