Pressmeddelanden

Förlängning av teckningstid i spridningsemission i samband med listning av bolagets aktier

Styrelsen för Realtid Media AB har beslutat förlänga teckningstiden i den pågående spridningsemissionen ("Erbjudandet") till och med den 12 maj 2020.

Ny tidplan för Erbjudandet är följande:

Teckningsperiod: 16 april - 12 maj 2020

Offentliggörande av utfall: Omkring den 15 maj 2020

Besked om tilldelning: Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut omkring den 15 maj 2020. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats Units

Beräknad första dag för handel: 4 juni 2020

För mer information, kontakta: Vd Jonas Wiwen-Nilsson, telefon 0734 401 563, epost jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

2020-05-15

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

2020-04-28

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-04-28

Realtid Media AB har hållit årsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-04-14

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

1
2
3
4
5