Pressmeddelanden

Delårsrapport Realtid Media AB för juli-september 2020

Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 162 (693) tkr
  • Periodens resultat minskade till -2 425 (-2 050) tkr

Väsentliga händelser under perioden

Delårsrapporten för perioden januari till juli lämnas den 28 augusti.

I slutet av september inleds process att rekrytera en ny vd. Under rekryteringsprocessen tillträder Björn Hemmingsson som interims-vd och ersätter därmed grundare Jonas Wiwen-Nilsson som vd.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I oktober befordras redaktionschefen Camilla Jonsson till chefredaktör och ansvarig utgivare.

Den 6 november kallas till extra stämma bolagsstämma som ska äga rum 4 december för att bl.a. besluta om styrelsen sammansättning.

I november upprättar styrelsen kontrollbalansräkning med anledning av bolagets finansiella situation.

I oktober beslutas att lanseringen av prenumerationstjänsten skjuts på framtiden. Bolaget behöver lägga mer tid på planering och utveckling. Ny tidpunkt för lansering är Q2 2021.

Tf. vd har ordet

Det ekonomiska läget har under hösten varit minst sagt prekärt: låga intäkter i kombination med höga kostnader. Och resten av året kommer fortsätta kännetecknas av de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19.

Under perioden sedan jag tog över som tillförordnad vd har vi jobbat hårt och genomfört ett antal åtgärder för att komma till rätta med situationen, inte minst likviditeten. Fortsatta nedskärningar ska ge halverad kostnadsnivå under Q1 nästa år och därefter bidra till att generera positivt kassaflöde. Samtidigt har vi satt igång ett antal intäktsprojekt som vi bedömer ska ge frukt under 2021.

Den nya redaktionsstrukturen ledd av vår välmeriterade chefredaktör Camilla Jonsson borgar både för att det redaktionella innehållet fortsätter hålla mycket hög klass och att vi är väl förberedda på betaltjänsten som nu planeras starta under andra kvartalet 2021.

Det ekonomiska läget har tillsammans med framtida planer presenterats för några av huvudägarna som förstår situationen och ser positivt på planerna. Styrelsen kommer föreslå stämman att vi genomför en emission med teckningsförbindelser snarast, men eftersom likviditetsläget är akut även upphandla ett brygglån som finansierar verksamheten fram till dess att emissionslikviden är på plats.

Den planerade noteringen har skjutits upp i huvudsak eftersom utvecklingsplanen under hösten inte bedömdes som trovärdig givet bolagets tillgång till kapital. Styrelsens ambition är nu att vända den negativa finansiella utvecklingen och därefter notera bolaget under nästa år, så snart förutsättningar finns.

Jag har stort förtroende för att Realtid Media kommer rida ut den här situationen. Bolaget har bevisat sin förmåga att resa sig och gå vidare stärkt ur svåra situationer förr och jag tvivlar inte på att vi kommer lyckas den här gången också.

Till dess att en ordinarie vd är rekryterad och installerad kommer jag att göra allt för att kunna lämna över rodret till en skuta som inte bara flyter utan har hissade segel med en tydlig bild av land.

PRESSMEDDELANDE 3 DECEMBER 2020

Björn Hemmingsson

Tf. vd Realtid Media AB

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké: 2021-02-15

För mer information, kontakta: tf.vd Björn Hemmingsson, bjorn.hemmingsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media AB

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

Realtid Media AB, c/o GLOMO, Birger Jarlsgatan 18, 2 trp, 114 34 Stockholm

2020-12-03

Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 162 (693) tkr
  • Periodens resultat minskade till -2 425 (-2 050) tkr
2020-11-06

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 december 2020 i Stockholm.

2020-08-28

Sammanfattning av andra kvartalet, april - juni 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 703 (793) tkr.
  • Periodens resultat minskade till -3 887 (-2 519) tkr.
  • Emission om 20 788 tkr stärkte bolagets egna kapital.
2020-06-17

Rickard Lundqvist, tidigare Head of Digital Sales på Svenska Dagbladet, går till Realtid.se och blir affärsområdeschef för den nya prenumerationstjänsten.

1
2
3
4
5