Finansiell kalender

juni 26 2019
Årstämma i RealtidMedia

Embassy House, Linnegatan 89 C i Stockholm

juni 28 2018
Årsstämma 2018
maj 31 2018
Årsredovisning 2017
december 04 2017
Nyemission
Sista dag för teckning.
november 20 2017
Nyemission
Teckningstiden inleds.
1
2

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via
E-post.

Realtid Media

Realtid Media är leverantör av affärskritisk information till yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i näringsliv, stat och kommun med ansvar för strategiarbete, kapitalmarknad, finansieringsfrågor och fondförvaltning.