Emissionen

Företrädesemission februari - mars 2021 

Styrelsen i Realtid Media beslutade den 28 januari 2021, baserat på bemyndigande av årsstämman den 28 april 2020, att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattar dock högst 22 362 866 aktier och 22 362 866 Teckningsoptioner (tillsammans kallade ”Units”) motsvarande ett emissionsbelopp om cirka 6,7 MSEK. Kompletterande beslut avseende emission av Teckningsoptioner kommer att fattas av extra bolagsstämma i mars 2021.

  • För varje på avstämningsdagen 4 februari 2021 befintlig aktie erhålls två (2) uniträtter. För att teckna en (1) ny unit till kursen 0,30 kronor per unit krävs en (1) uniträtt. En unit innehåller en (1) aktie och en (1) TO2.
  • Teckningsperiod 2021-02-08 - 2021-03-05
  • Teckningskursen är 0,30 SEK per Unit, varvid teckningskursen per aktie uppgår till 0,30 SEK och Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Bolagsvärdet inför Företrädesemissionen givet bestämd teckningskurs är cirka 3,4 MSEK.