Tidigare stämmor

Fortsatt bolagsstämma den 23 augusti 2017

Fortsatt bolagsstämma avhölls onsdag den 23 augusti 2017 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Gyllenstiernsgatan 12 i Stockholm.

Kallelse till fortsatt bolagsstämma

Årsstämma den 29 juni 2017

Årsstämma avhölls den 29 juni 2017 kl 14.00 i Bolagets lokaler på Gyllenstiernsgatan 12 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via
E-post.

Realtid Media

Realtid Media är leverantör av affärskritisk information till yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i näringsliv, stat och kommun med ansvar för strategiarbete, kapitalmarknad, finansieringsfrågor och fondförvaltning.