Bolagsstämmor

Årsstämma den 26 juni 2019

Aktieägarna i Realtid Media, kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2019 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via
E-post.

Realtid Media

Realtid Media är leverantör av affärskritisk information till yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i näringsliv, stat och kommun med ansvar för strategiarbete, kapitalmarknad, finansieringsfrågor och fondförvaltning.