Vi styr mot lönsamhet och att bygga finansmarknadens viktigaste informationsnav.

Inbjudan till teckning av Units i Realtid Media AB (publ)

"På kort sikt ligger fokus på lönsamhet i dagens kärnaffär som är ekonomisajten Realtid.se. Men idén bakom Realtid Media har aldrig varit en enskild tidningsverksamhet, utan att genom Realtid.se samla målgruppen på en digital kanal, och bygga närvaro och förtroende under ett seriöst och relevant varumärke. I nästa steg skall Realtid.se fungera som marknadsförings- och distributionskanal vid lanseringar av nya affärsområden. Time-to-market blir momentan då vi redan har den presumtiva kundstocken på vår sajt."

Jonas Wiwen-Nilsson

Vd och grundare

Investment Highlights

  • Realtid.se blev utsedd till andra bästa svenska ekonomisajt under 2019 av Affärsvärlden/Financial Hearings. Ambitionen att skriva en kvalitativ journalistik har attraherat flera av Sveriges mest välrenommerade ekonomijournalister.
  • Realtid har Sveriges mest köpstarka målgrupp. Genom sin positionering mot den svenska finansmarknaden har Bolaget attraherat en unik målgrupp.
  • Realtid ser en tydlig tillväxt i läsartrafiken. I mars 2020 översteg antalet unika besökare 300 000, jämfört med 252 000 unika besökare i februari. Läsartrafiken förväntas fortsätta att växa genom en fortsatt kvalitativ journalistik i kombination med ökad geografisk spridning.
  • Förväntad hög tillväxt och hög lönsamhetspotential. Realtid förväntas en snabb intäktsökning och att omsätta 40 MSEK 2021. Under 2024 är det Bolagets målsättning att omsätta 100 MSEK med en EBIT-marginal på cirka 15 procent.
  • Fokus på lönsamhet i närtid. Bolaget förväntas, genom ett ökat säljfokus, att från och med fjärde kvartalet 2020 bedriva en fortlöpande lönsam verksamhet.
  • Realtid har en skalbar affärsmodell med en klar och konkret tillväxtstrategi. Bolaget ska kapitalisera på sin ökande läsartrafik genom att addera fyra nya affärsområden: Karriär, Evenemang, Services och Databastjänster som var och en kommer ha egna intäktsströmmar. Produktportföljen kommer att utökas såväl organiskt som genom förvärv.

Dokument och filer

Teckningsperioden är nu avslutad

Emissionfolder  

Emissionsmemorandum  

Bakgrund och motiv i korthet

Realtid har genom sitt starka redaktionella erbjudande och sin positionering mot finansmarknaden attraherat Sveriges mest köpstarka målgrupp. I mars lanserade Bolaget en ny version av Realtid.se och sajten nådde över 300 000 unika besökare per månad. Som en av landet ledande ekonomisajter är kommersialiseringspotentialen av Realtid.se omfattande. Genom att anskaffa 20 MSEK före emissionskostnader och i anslutning notera Realtids aktier på lämplig marknadsplats förväntas Realtid kunna utnyttja sin starka marknadsposition för att från och med fjärde kvartalet 2020 bedriva en fortlöpande, lönsam verksamhet och därefter fokusera på Bolagets expansionsstrategi. Målsättningen för 2021 är att Bolaget ska omsätta 40 MSEK med en EBIT-marginal om 15 procent, inklusive förvärv.