Styrelse och revisor

Karl Samuelsson Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2017. Styrelseordförande sedan 2019.

Utbildning/bakgrund: Jur kand från Lunds Universitet och University of Cape Town. Examen 1998. Lunds Tingsrätt 1999 och sedan management trainee på MTG från 2000. Olika chefspositioner på MTG fram till 2005 och därefter COO på Rosegarden Studios i Nederländerna. 2007 började Karl på IEC in Sports som COO och flyttade 2011 till Hongkong för att bli Managing Director, Asia Pacific, Middle East and Africa för IEC in Sports/Lagardère Unlimited.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör i Bumbee Labs AB. Styrelseledamot i HGAC Consulting AB och Föräldrarkooperativet Keruben & Kompani ekonomisk förening.

Aktieinnehav i Bolaget: 12 982

Jonas Wiwen-Nilsson Styrelseledamot och VD

Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2012.

Utbildning/bakgrund: Civilingenjörsexamen väg- och vattenbyggnadsteknisk linje vid Lunds tekniska högskola. Associate på Goldman Sachs Investment Banking Division i gruppen Communication, Media & Technology. Baserad i London, Hong Kong och Peking. Grundade Alternativ Media 2003 som drev sajten Realtid.se, men genomgick en rekonstruktion 2011.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Alternativ Media Stockholm AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 220 016

Stefan Hansson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning/bakgrund: Civilekonom från Stockholms universitet. Har en lång karriär inom finansbranschen bakom sig, bland annat som aktieanalytiker på Enskilda Securities och medgrundare till ABG Securities (nu AGB Sundal Collier). Stefan har bland annat även varit investeringsansvarig på Biolin Medical och VD för Nyx Security AB. Efter att avyttrat Nyx Security 2011, arbetar han huvudsakligen med egna investeringar.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Great Ventures & Consulting GVC AB. Styrelseledamot i Inuheat Group AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 36 267

Niclas Wikström Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tell Sverige AB, Sommaren 94 AB, TDWT Solutions AB, Trickle AB. Styrelseledamot i Piteå-Tidningen Holding AB, Let's Display North AB, RAG Real Agency Group AB, Piteå-Tidningen AB, Trickle Göteborg AB, Wellr AB, DSI Sweden AB, This is how AB, Harry & Folkes Entreprenad AB och Neokmedia&event AB. Styrelseledamot och vice verkställande direktör i Oh My Interactive AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 0

Revisor

Ulf Strauss Revisor

Karl Strauss är auktoriserad revisor på Ernst & Young och medlem i FAR.