Tidigare stämmor

Årsstämma den 30 juni 2021

Aktieägarna i Realtid Media AB kallas till årsstämma onsdagen den 30 juni 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning

Extra bolagsstämma den 18 mars 2021

Aktieägarna i Realtid Media, kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin genomfördes stämman via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud genomförades därmed inte.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Poströstningsformulär

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Extra bolagsstämma den 5 januari 2021

Aktieägarna i Realtid Media kallades till extra bolagsstämma tisdagen den 5 januari 2021 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 4 december 2020

Aktieägarna i Realtid Media kallas till extra bolagsstämma fredagen den 4 december 2020 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Årsstämma den 28 april 2020

Årsstämma hölls tisdagen den 28 april 2020 kl. 09.00 på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 28 april 2020 

Extra bolagsstämma hölls tisdagen den 28 april 2020 kl. 11.00 på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär 

Extra bolagsstämma den 21 februari 2020

Extra bolagsstämma i Realtid Media AB avhölls fredagen den 21 februari 2020 kl. 09.00 på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag

Extra bolagsstämma den 19 december 2019

Extra bolagsstämma i Realtid Media AB,  avhölls torsdagen den 19 december 2019 kl. 09.00 på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 26 juni 2019

Aktieägarna i Realtid Media, kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2019 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 28 juni 2018

Årsstämma avhölls den 28 juni 2018 kl. 14.00 på Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, 104 51 Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Fortsatt bolagsstämma den 23 augusti 2017

Fortsatt bolagsstämma avhölls onsdag den 23 augusti 2017 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Gyllenstiernsgatan 12 i Stockholm.

Kallelse till fortsatt bolagsstämma

Årsstämma den 29 juni 2017

Årsstämma avhölls den 29 juni 2017 kl 14.00 i Bolagets lokaler på Gyllenstiernsgatan 12 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma