Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 3 september 2021

Aktieägarna i Realtid Media kallas härmed till extra bolagsstämma kl 10 fredagen den 3 september 2021. Bolagsstämman äger rum med adress c/o Camp Jarl, Birger Jarlsgatan 9, 111 45 Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma