Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 5 januari 2021

Aktieägarna i Realtid Media kallades till extra bolagsstämma tisdagen den 5 januari 2021 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma