Bolagsstämmor

Årsstämma den 28 april 2020

Årsstämma hölls tisdagen den 28 april 2020 kl. 09.00 på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 28 april 2020 

Extra bolagsstämma hölls tisdagen den 28 april 2020 kl. 11.00 på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär