Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 4 december 2020

Aktieägarna i Realtid Media kallas till extra bolagsstämma fredagen den 4 december 2020 i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär