Realtid Media är Sveriges ledande mediebolag för finansbranschen


Sveriges främsta mötesplats inom finans

Realtid Media är leverantör av affärskritisk information till yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i svenskt näringsliv, stat och kommun med ansvar för strategiarbete,  kapitalförvaltning, kapitalmarknad och finansieringsfrågor. Definitionen av målgruppen bygger på en tydlig affärslogik och verksamheten är en starkt nischad, renodlad Business-to Business verksamhet (”B2B”), vilket ger Realtid Media en unik position.

Idag bedrivs verksamheten inom tre affärsområden: Media genom den dagliga nyhetssajten Realtid.se, Karriär genom i huvudsak sajten Realtid Karriär och så kallad uppdragsmedia genom affärsområdet RQ Partner. Karriär och RQ Partner lanserades 2016 och är under utveckling. Ytterligare affärsområden är definierade i affärsplanen för successiv lansering.

Investor relations
Realtid Media

Realtid Media är leverantör av affärskritisk information till yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i näringsliv, stat och kommun med ansvar för strategiarbete, kapitalmarknad, finansieringsfrågor och fondförvaltning.