Styrelse och revisor

Styrelsen

Enligt rådande bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, inräknat styrelsens ordförande. Härutöver kan högst två suppleanter väljas. För närvarande består styrelsen av tre ordinarie ledamöter. Bolagets styrelse väljs vid bolagsstämma. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med nästkommande årsstämma.

 

Thomas Vinell

Ordförande
Född 1955
I styrelsen sedan 2014

Styrelseordförande för Gustavia Kapitalförvaltning Aktiebolag samt Eminova Fondkommision Aktiebolag. Tidigare verksam i styrelserna för bland annat Gadd Investment Management Ltd och Öhman SICAV 1. Thomas Vinell har varit verksam i den finansiella sektorn sedan 1986 och haft chefsbefattningar på bland annnat Öhman, Hagströmer & Qviberg i Sverige och Luxemburg, Acies Asset Management och ACH Securities i Genéve samt EFG Bank i Sverige. Senaste befattning Chief Executive Officer och styrelseledamot i Banque Öhman S.A. i Luxemburg. Thomas Vinell har en civilekonom- och jurist kandidatexamen från Stockholms Universitet.

Thomas Vinell med familj innehar 516 500 aktier i Bolaget.

Jonas Wiwen-Nilsson

Styrelseledamot och vd
Född 1972
I Bolaget sedan 2011

Utbildad civilingenjör Väg- och vattenbyggnadsteknisk linje vid Lunds Tekniska högskola, examen 1997. Analytikerprogrammet på Goldman Sachs Investment Banking Division 1998 och befordrad till Associate 2000, då i gruppen Communication, Media & Technology. Baserad i London, Hong Kong och Peking. Grundade Realtid.se 2003.

Jonas Wiwen-Nilsson innehar 1 608 263 aktier i Bolaget.

P-A Johansson

Ledamot
Född 1959

+30 års erfarenhet från finansmarknaden. Jobbar som konsult inom AI Asset allocation, corporate and capital restucturing.

Tidigare engagemang; Medgrundare, Director av Liability Solutions en oberoende kosult och marknadsförings organisation baserad i London och NY (2001-).

Medgrundare, Director, Latinvest Securities och President av BBVA Securities i NY (1992-1998). En Investmentbank specialiserad på Latin Amerika, såldes till Spanska BBVA. Andra erfarenheter Director Schroder Securities LTD, Wertheim Schroder NY Inc, Hoare Govett Inc (ABN Amro), Citibank NY NA samt SEB Stockholm. MS in Business and economics, Stockholms Universitet. MA in fine arts, Christies, NY

Revisor

Vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 valdes Ulf Strauss , EY, till Bolagets revisor. Strauss är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Adressen till EY är Jakobsbergsgatan 2, 111 44, Stockholm, telefon 08-520 590 00.Byte av revisor har inte skett under den tid som omfattas av den ekonomiska översikten i detta memorandum.