RQ Partner skapar relevant och engagerande redaktionellt och/eller grafiskt innehåll. Vi producerar sponsrade artiklar, årsredovisningar, nyhetsbrev och podcasts, samt contentstrategier, grafiska identiteter och formgivning.

RQ Partner

Vi hjälper våra uppdragsgivare att skapa relevant och engagerande kommunikation. RQ Partner är specialister inom grafisk form och informationsdesign, content marketing, varumärkesfrågor och marknads-föring. I våra nätverk av underleverantörer finns expertis inom rörlig media, podcasting, foto och film.

RQ Partner är en fullservicebyrå som erbjuder spets-kompetens inom följande tre områden:

1. Grafisk form och informationsdesign
2. Content marketing och kommersiella texter
3. Event och kampanjer

Ansvariga för RQ Partner är creative director John Bark och affärsutvecklare Jörgen Schiller. RQ Partner är en del av Realtid Media och Realtid.se

För mer info: RQ Partner