Realtid.se är en etablerad affärstidning på nätet och det redaktionella arbetet sker med stor närhet och seriositet. Det medför att sajten har ett högt anseende och stor räckvidd i målgruppen.

Realtid.se

Realtid.se är Realtid Medias dagliga affärssajt. Det redaktionella innehållet är starkt nischat och läsarkretsen består av yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i näringsliv, stat och kommun med ansvar för strategiarbete, kapitalmarknad, finansieringsfrågor och fondförvaltning. Nyhetsarbetet bedrivs från redaktionen i Stockholm och Realtid.se når cirka 150 000 unika besökare per månad på såväl desktop och mobil. Det dagliga nyhetsbrevet har cirka 12 000 prenumeranter. Staffan Erfors är chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid.se samt dess undersajter Karriär och Helg sedan oktober 2016.