Realtid.se är en etablerad affärstidning på nätet och det redaktionella arbetet sker med stor närhet och seriositet. Det medför att sajten har ett högt anseende och stor räckvidd i målgruppen.

Realtid.se

Realtid Medias dagliga nyhetssajt Realtid.se har bevakat finansbranschen sedan 2012 och har varje månad cirka 150 000 unika besökare. Det redaktionella arbetet sker med stor närhet och seriositet vilket inneburit att sajten har ett högt anseende och stor räckvidd i målgruppen. Utöver den kommersiella potentialen i sig, medför sajten Realtid.se även det följande för hela verksamheten:

• Den fungerar som ett ansikte utåt, konkretiserar Bolagets position och målgrupp och ger varje dag en representation av varumärket Realtid och de värden som verkamheten bygger på och eftersträvar.
• Den fungerar som en distributionskanal för produker från Realtid Medias övriga verksamhetsområden som därmed får räckvidd i målgruppen.
• Den fungerar som en marknadsföringskanal in i målgruppen för produkter från Realtid Medias övriga affärsområden.
• Genom det redaktionella och kommersiella arbetet sker varje dag ett stort antal kontakter med beslutsfattar i målgruppen vilket innebär ett omfattande kontakt- och varumärkesbyggande.
• Genom sajtens position ger den också möjlighet att testa nya produkter på målgruppen, som – om de visar sig finnas en ekonomisk bäring - senare kan konceptualiseras och över tid byggas upp till affärsområden i sin egen fulla rätt till en väsentligt minskad risk.