Realtid Karriär är den enda heltäckande digitala kanalen för karriär- och jobbutveckling inom finansbranschen. Kanalen erbjuder ett varierat innehåll av hög kvalitet som inspirerar, informerar och hjälper läsarna vidare i yrkeslivet.

Realtid Karriär

Affärsområdet Karriär startade sin verksamhet i februari 2016 i och med lanseringen av sajten Realtid Karriär.

Målsättningen för affärsområdet är att över tid bli den ledande samlingsplatsen för målgruppen i alla frågor som rör karriär, oavsett teknisk plattform. Dessa frågor kan exempelvis handla om ledarskap, styrelsearbete, rekrytering, utbildning och vidareutbildning, CSR-frågor och personlig utveckling.

Verksamheten bedrivs idag av en redaktör och målsättningen är att under 2017 rekrytera en affärsområdeschef.