Realtid Media är inne i en kraftig tillväxtfas. Målsättningen för Realtid Media är att verksamheten skall göra break-even fjärde kvartal 2016.

Kallelse till extra bolagsstämma i Realtid Media AB