Realtid Media är inne i en kraftig tillväxtfas. Målsättningen för Realtid Media är att verksamheten skall göra break-even fjärde kvartal 2016.

För investerare

I april 2016 slogs försäljningsrekord med en orderingång på 1,3 miljoner kronor exklusive moms. Det var första gången som Bolaget uppnådde en försäljning på över en miljon kronor på en månad. Motsvarande orderingång för april 2015 var 528.000 kronor exklusive moms och för januari-april 2015 1,7 miljoner kronor exklusive moms. Således ligger 2016 års orderingång 70 % över orderingången för samma period 2015.

Per april 2016 har väsentliga förstärkningar gjorts av säljorganisationen, förstärkningar som ännu inte avspeglas i försäljningssiffrorna. I kombination med produktutvecklingen 2016 är den sammantagna bedömningen är att den höga försäljningstillväxten kommer att hålla i sig under överskådlig tid.

Realtid Media är således inne i en kraftig tillväxtfas.

Målsättningen för Realtid Media är att verksamheten skall göra break-even fjärde kvartal 2016. Detta skall uppnås genom att kostnadsmassan per månad begränsas till 1 miljon kronor och att försäljningen/orderingången översätts i bokförda intäkter på eller överstigande detta belopp. I den ökande kostnadsmassan ligger ett element av flexibilitet, främst rekryteringar, som kan senareläggas i förhållande till affärsplanen för att uppnå målet.