Realtid Media erbjuder produkter för yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i Sveriges största företag och ägarkonstellationer med ansvar för strategiarbete, kapitalmarknad och finansieringsfrågor.

Realtid Media

Nedan finnes kallelsen till extra bolagsstämma i Realtid Media

Definitionen av målgruppen bygger på en tydlig affärslogik och verksamheten är en starkt nischad, renodlad Business-to-Business verksamhet (”B2B”) vilket ger Realtid Media en unik position i svenskt näringsliv.

Bolaget inledde sin verksamhet i mitten av 2012 genom förvärvet av IP-rättigheterna hänförliga till ekonomisajten Realtid.se av bolaget Alternativ Media Stockholm AB som genomgått en rekonstruktion. Grundtanken var att med bas i varumärket Realtid och sajten Realtid.se, vars läsare i stor utsträckning var verksammma finansbranschen, utveckla en starkt nischad, högkvalitativ verksamhet vars produkter vände sig till målgruppen i dess yrkesutövning.  

Idag bedrivs den expansiva verksamheten av [13] anställda från kontoret i centrala Stockholm inom tre affärsområden: Media genom den dagliga nyhetssajten Realtid.se, Karriär genom i huvudsak sajten Realtid Karriär och så kallad uppdragsmedia genom affärsområdet RQ Partner.

Ytterligare [fyra] affärsområden är definierade i affärsplanen för lansering till och med 2020. Gemensamt för samtliga affärsområden är att de sinsemellan innehar omfattande synergier på såväl intäkts- som kostnadssidan.